Sportowcy z Łukaszem w Mieście Bytom

Sportowcy z Łukaszem OSiR Bytom MIasto Bytom

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/214360293061896

Wydarzenie zostało utworzone by pokazać, że SPORTOWA rodzina potrafi się zjednoczyć  i wspiera ŁUKASZA WYSOCKIEGO w tych trudnych chwilach, w jakich się obecnie znalazł. 

Prosimy o zmieszczenie zdjęć w strojach klubowych, z których zostanie utworzony kolaż i przekazany Łukaszowi w formie plakatu lub kalendarza. 
Osoby, które chcą jeszcze dodatkowo wesprzeć rehabilitację Łukasza mogą dokonać wpłaty na: 

https://zrzutka.pl/39kszw

Prosimy o udostępnianie wydarzenia w każdej możliwej formie by dotarło do jak najszerszego grona odbiorców.