Trenujemy dla Łukasza - Ikizama

Ikizama Trenujemy dla Łukasza

 

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1400822260079068/

Zapraszamy Wszystkie dzieci wraz z rodzicami do zaangażowania się w pomoc dla młodego utalentowanego Judoki który uległ poważnemu wypadkowi.
W dniu 01.02.2020 czyli najbliższa sobota, w Naszym klubie odbędą się treningi charytatywne, w których to rodzice będą aktywnie uczestniczyć na macie wraz ze swoimi dziećmi co będzie super okazją do integracji (Bardzo prosimy rodziców również o strój do ćwiczeń ;) ) Po treningu będziemy zbierać wolne datki na rzecz Łukasza które przekażemy za pośrednictwem portalu zrzutka.pl
- trening odbędzie się w dwóch grupach:
- Dzieci przedszkolne godzina 10:00
-Dzieci szkolne godzina 11:15
 Na temat sytuacji Łukasza można przeczytać pod linkiem https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjudoinfo.pl%2Flukasz-wysocki-najtrudniejsza-walka%2F%3Ffbclid%3DIwAR163KtXEC2I-EVA7RK5dai1V5DCPXcujvkPNtqxtHptu4LC5jbuhxNwYQM&h=AT2VFz9gMwAL23xlxpUlwQtymX2IpaVbJM1fmaVlSCdQAHmplSlEPW-rluegz5hOrDexfQefMNfD0qRxxCuQ9uoVLcJpFWzYGiscXjGFbO2Ol6lmrRBZ5Jf7F-56cGUvbVGP